Hartelijk welkom

Privacy gevoelige gegevens

Bedrijfsgegevens:

Stichting Doe Maar Zo!
vestigingsadres: President Reitzlaan 2, 5642NV Eindhoven
websites: www.doemaarzo.nl, www.daginzicht.nl
telefoon tijdens kantooruren: +316 1100 3561
Bank: NL87RABO0116031344
KvK: 17247864

Doelstelling: het bedenken en vermarkten van praktische oplossingen die het (meervoudig gehandicapte) kinderen en volwassenen met taal- spraak-, geheugen-, leerproblemen en/of autisme makkelijker maakt een zekere mate van zelfstandigheid te bereiken of te behouden. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van informatie over en het zelf ontwikkelen van praktische oplossingen die door kinderen en volwassenen zelf gebruikt kunnen worden.

Persoonsgegevens
De door u verstrekte gegevens worden door Stichting Doe Maar Zo! alleen gebruikt om een deugdelijke administratie en verzending van artikelen/hulpmiddelen te kunnen verzorgen. Uw gegevens worden niet aan anderen verstrekt of doorverkocht.
Voor een deugdelijke administratie, die voldoet aan de Nederlandse wetgeving is het noodzakelijk dat wij uw voorletters danwel voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres ontvangen. Gegevens worden on-line opgeslagen en bewaard vervolgens de geldende wettelijke termijn. Factuur- en verzendadressen kunnen verschillend zijn afhankelijk van de wensen van de cliënt.
Stichting Doe Maar Zo! benadert u via e-mail of telefoon, wanneer er vragen zijn over uw bestelling of bezorging. Verzending gebeurt via Post.nl.

Beveiliging
Verkoop van hulpmiddelen verloopt via beveiligde webwinkelsoftware. Door u verstrekte gegevens worden via een beveiligde internetomgeving naar ons verstuurd. Uw privacygevoelige gegevens zijn dus NIET openbaar toegankelijk. Om uw bestelling goed te kunnen afhandelen is het plaatsen van sommige cookies noodzakelijk. Als u onze website gebruikt stemt u hiermee in. Wij plaatsen NOOIT cookies om uw internetgedrag te monitoren, voorkeuren te registreren of verkoop van gegevens aan derden.
Voor onze administratie gebruiken we webwinkelsoftware, boekhoudsoftware, e-mailsoftware en verzendsoftware. Wij backuppen dagelijks onze bestanden.
Alleen het bestuur en vrijwilligers van stichting Doe Maar Zo! belast met administratieve taken hebben toegang tot klant-, verzend-, boekhoud- en of betaalgegevens en e-mail.

Betaal en bankgegevens
Een i-DEAL betaling van uw bestelling verloopt via door banken beveiligde kanalen. Wijzelf kunnen uw bankgegevens uiteraard niet inzien. Wij kunnen zien of en wanneer de betreffende order is betaald.
In geval van een retourboeking van door u gedane i-Deal-betalingen zijn uw bankgegevens alleen bekend bij onze bank. De retourbetaling verloopt via een tussenrekening van de bank. Let op! Dit is niet onze bankrekening. Maak dus nooit uw betalingen over aan deze tussenrekening. Bij vergissing ontvangt uw betaling uiteraard van de bank retour, maar deze komt dus niet bij ons terecht.
In geval van een bestelling op rekening of bij vooruitbetalen, dan vragen we uw bestelnummer te vermelden, zodat wij kunnen zien dat de rekening is voldaan. Wij zien dan uw bankrekeningnummer met daarbij behorende naam, het door u betaalde bedrag, het gevraagde bestelnummer of factuurnummer en eventuele door u geplaatste notitie.

E-mail database
Bij aankoop van producten (veelal met calendarium) benaderen we onze klanten via e-mail om aan te geven dat de nieuwe producten weer zijn te bestellen.  Omdat de meeste producten een calendarium van 1 jaar hebben ontvangt de klant 1x per jaar een herinnerings-e-mail voor de volgende periode. Bestelt u voor een halfjaar dan ontvangt deze e-mail afhankelijk per halfjaar.

Stelt u geen prijs op het ontvangen van deze e-mail, dan kunt u zich uitschrijven:

  1. stuur een e-mail of bel naar Stichting Doe Maar Zo! Wij verwijderen uw e-mailadres uit onze e-mail database. 
  2. In Mailchimp kunt u uzelf uitschrijven van de verzendlijst en/of uw e-mail-gegevens wijzigen.

Wilt u uw gegevens helemaal uit onze verzenddatabase laten verwijderen dan kunt u dat eveneens per e-mail of telefonisch laten weten.
Boekhoud- en verkoopgegevens worden volgens de Nederlandse wetgeving en termijn bewaard en kunnen nooit worden verwijderd.

NB. Wij sturen alleen een bestelling toe na bestelling via de website of wanneer dit specifiek is gevraagd door een klant, mantelzorger of zorgverlener. Ofwel: wij sturen nooit ongevraagd producten toe.

Gebruikersonderzoek/enquête
Natuurlijk horen wij graag hoe onze producten u bevallen, hoe u deze gebruikt en hoe we kunnen verbeteren. Het is daarom mogelijk dat wij u benaderen voor een (anoniem) gebruikersonderzoek/enquête.
Deelname aan een onderzoek/enquête is vrijwillig. Gegevens/samenvattingen die naar aanleiding van deze onderzoeken worden gepubliceerd zijn eveneens anoniem. Als gebruikers hun naam noemen of een vraag stellen zijn de gegevens wellicht niet langer anoniem. Bij publiceren van gegevens anonimiseren wij de verstrekte gegevens of we vragen om toestemming voor publicatie.
NB. Als u anoniem een vraag stelt zonder dat wij weten wie u bent, kunnen we deze niet beantwoorden. Stelt u een vraag per e-mail dan ontvangt u antwoord.

Reviews
Het is mogelijk, maar niet verplicht een review te plaatsen bij onze producten. Wij adviseren een review te plaatsen met alleen een voornaam en niet uw volledige naam. Uw review wordt na beoordeling geplaatst. Wij plaatsen alleen Nederlandstalige reviews, opgesteld in beschaafde taal. Schelden, schunnige taal of seksueel getinte termen, worden niet geaccepteerd. Plaatsing van kritische reviews is geen enkel probleem!

U bent natuurlijk van harte welkom ons te benaderen bij vragen. en bent u enthousiast dan horen wij natuurlijk graag!

Foto’s en artikelen
Het plaatsen van foto’s en artikelen op onze eigen website, websites van samenwerkingspartners, sociale media en of drukwerk gebeurt alleen in overleg en met toestemming van de betrokkene(n) en auteursrechthebbende(n).

Genoemde of geciteerde personen zijn bestaande personen die hiervoor toestemming hebben gegeven. Bij geanonimiseerde verhalen zijn de betrokken personen bekend bij Stichting Doe Maar Zo! Omdat er i.v.m. hersenletsel, ziekte, handicap of psychische problemen sprake kan zijn van mogelijk kwetsbare mensen, worden anonieme bronnen/geanonimiseerde personen beschermd. Wij onthullen geen privacygevoelige gegevens zonder toestemming van de betrokkene(n).

Wedstrijden/verlotingen/acties
Voorwaarden voor deelname worden per actie vastgesteld.